Naši partneři

Touto cestou chceme poděkovat těmto sponzorům školičky za pomoc při zabezpečení pohybové výchovy malých předškoláků, neboť se domníváme, že poskytnutím finančních příspěvků umožnit spokojenost dětí, jejich radost ze sportu a pohybu i rozzáření dětských očí při každém povedeném cviku nebo vstřelené brance, by mělo být jednou z nejlepších investicí každého dospělého.

Spolupráce s městem

Potřeba součinnosti Fotbalové školičky a města Hradec Králové vychází ze samotné podstaty zaměření školičky, která se orientuje na děti v předškolním věku. V této oblasti se Fotbalová školička již od svého založení snaží co nejlépe spolupracovat s odborem školství, mládeže a sportu a s vedením jednotlivých mateřských školek.


Navíc vedle podpory a pomoci při získávání malých dětí pro osvojování si základních pohybových dovedností nám město pomáhá i při finančním zajišťování materiálního vybavení a chodu Fotbalové školičky.

Úspěšná spolupráce školičky se Statutárním městem Hradec Králové je jednou z podstatných podmínek činnosti a dalšího rozvoje tohoto ojedinělého zařízení, umožňujícího mladým sportovcům osvojovat si základní pohybové návyky a fotbalové dovednosti již v tomto raném věku. Proto je nutno všem kdo nám na tomto úseku pomáhá za všechno hodně poděkovat.

Obzvláště velké poděkování patří městu Hradec Králové za celkovou rekonstrukci sportovního areálu ZŠ Milady Horákové, a to dle návrhu, na kterém se velmi významně podíleli i trenéři FŠ. Tím i děti z Fotbalové školičky po 4. letech působení na ne příliš vyhovujícím školním hřišti získaly konečné od jara 2013 odpovídající sportovní prostředí, za což vedení města jménem dětí děkujeme.

Produktem vzájemné spolupráce statutárního města Hradec Králové s Fotbalovou školičkou a FC Hradec Králové v oblasti práce s mládeží v předškolním věku je dnes mezi předškoláky velmi populární každoroční "Turnaj hradeckých mateřských škol", který pořádáme k Mezinárodnímu dni dětí, ve sportovním centru FC Hradec Králové - Háječek, od roku 2011.

Poděkování sponzorům

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ www.hradeckralove.org
ZŠ MILADY HORÁKOVÉ www.zshorakhk.cz
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MIN.VNITRA ČR, pob.Hradec Králové www.zpmvcr.cz
VAK STAVBY spol.s r.o. Hradec Králové www.vakstavby.cz
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group www.koop.cz
Československá obchodní banka, a.s. www.csob.cz
PSHK s.r.o. - tvorba webových stránek
www.pshk.cz
BAK stavební společnosti, a.s. www.bak.cz/cs
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. www.arws.cz
Eurac Hradec s.r.o.
www.eurac-group.com
TEAMline s.r.o. (JAKO) www.jakojedenteam.cz

Všichni, kdo chtějí podpořit činnost fotbalové školičky finančním příspěvkem obdrží bližší informace na mailu petr.vohralik@seznam.cz

Nepřehlédněte

Aktuální zprávy

Předprodej lístků na utkání s Mladou Boleslaví zahájen

Sestřih ze zápasu

Sestřih utkání: FC Hradec Králové vs. FK Teplice

Aktuální zprávy

Chance Liga nabírá na obrátkách, Votroci zamíří do Plzně!