VOTROCI SOBĚ


NOVÉ PODMÍNKY AKCE

Ohromující podpory se dočkala výstavba Malšovické arény ze strany fanoušků hradeckého fotbalu. Do akce VOTROCI SOBĚ se zapojilo okolo osmnácti tisíc lidí, kteří si v různých skupinách od jednotlivců až po celé sportovní oddíly zarezervovali pomyslná políčka na trávníku nového stadionu.

Už jen tímto množstvím podporovatelů akce bezpochyby přispěla k tomu, že se od vyhlášení v prosinci 2019 jednání o stavbě stadionu dostala do cílové rovinky. Město má podepsanou Smlouvu o dílo s konsorciem stavebních firem, čeká se na dopracování projektové dokumentace a v pondělí 2. srpna došlo k předání staveniště.

V původních podmínkách akce bylo stanoveno, že pokud právě k tomu, tedy k předání stavby, nedojde do letošního 30. června, rezervace zanikají. My však chceme dotáhnout akci do konce – a dát vám, fanouškům, příležitost dostat své jméno na budoucí stadion. Vypracovali jsme proto nový způsob, jak na to.

Výše možných příspěvků zůstává stejná a vychází z původního plánku hřiště (2000 Kč je základní cena za 1 metr čtvereční trávníku, stejný rozměr v pokutovém území stojí 3500 Kč, metr u rohových praporků je za 5000 Kč a v brankách za 10 000 Kč). Nadále platí i to, že získáte certifikát patrona a bonus v podobě rezervace místa na západní tribuně podle původních podmínek (níže). Vaše jméno (nebo přezdívka, název firmy…) bude po dokončení stavby uvedeno na ceduli před vchodem do síně slávy i s graficky znázorněným schématem hřiště. Na webu klubu bude pak dané schéma ve zvláštní sekci k nahlédnutí ve virtuální podobě.

A teď jak na to?

Pokud chcete svou rezervaci části hřiště dotáhnout do konce, napište na e-mailovou adresu votrocisobe@fchk.cz své jméno, adresu, datum narození, případně IČO a samozřejmě výši příspěvku. Obratem vám zašleme darovací smlouvu, podle které můžete platbu provést.

Vybrané prostředky a jejich využití na vybavení klubové síně slávy, budou zdokumentovány na webu.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů pište na adresu votrocisobe@fchk.cz.

PŮVODNÍ PODMÍNKY AKCE

Nám, fanouškům v Hradci Králové i Královéhradeckém kraji, statutárním orgánům, všem pracovníkům a hráčům FC Hradec Králové, není lhostejný vývoj okolo Malšovického stadionu. Chceme dokázat, že nestojíme jen s nataženou dlaní a nečekáme, až se o vše město postará. A hodláme dát najevo, že nás, kteří si v Hradci a v regionu nový stadion přejeme, není málo, a že jsme připraveni pro to i něco udělat.

Rozhodli jsme se nabídnout symbolickou adopci dílů hřiště o velikosti metru čtverečního všem, kteří chtějí podpořit výstavbu nového stadionu svým hlasem i sponzorským darem. Inspirovali jsme se nejen u našich předků a jejich slavných sbírek na Národní divadlo, ale například i u FC Tempo Praha, z. s., které podobným způsobem získalo část peněz na nové hřiště.

Stadion se ještě nestaví, nemůžeme tedy zatím fakticky vybírat peníze. Zájemcům budeme díly rezervovat a peníze vybírat na transparentní účet vedený městem Hradec Králové až tehdy, začne-li se skutečně stavět. Každopádně nám v první řadě nejde o finance, ale o množství fanoušků, kteří se do akce zapojí – část hřiště tedy můžete rezervovat sami jako jednotlivec, jako skupina (rodina, tým nebo jen parta v hospodě) nebo jménem firmy.

Kolik můžete přispět?

Základní cena 1 m2 standardní části hřiště (na plánku světle zelená) je 2000 .

Cena 1 m2 v pokutovém území (tmavě zelená) byla stanovena na 3500 Kč.

Cena 1 m2 u rohových praporků (tmavomodrá) je 5000 Kč.

Cena prostoru v brankách (světle modrá) je 10 000 Kč za každý 1 m2.

Prostor okolo středového kruhu a díly okolo značek pro penaltový kop budou později předmětem aukce.

Co získáte?

  • v první řadě dobrý pocit, že reálně pomůžete svému oblíbenému sportu, klubu a městu.
  • certifikát patrona hřiště při sponzorování základního dílu v ceně 2000 Kč, certifikát stříbrného patrona hřiště při sponzorování dílu v hodnotě alespoň 6000 Kč, certifikát zlatého patrona hřiště při sponzorování dílu za nejméně 12 000 Kč, certifikát platinového patrona hřiště při sponzorování vydražených dílů.
  • můžete svou část hřiště libovolně pojmenovat. Sami rozhodnete, zda do plánku hřiště na rezervovaném dílku budete chtít mít uvedeno své jméno, přezdívku, jméno firmy nebo nějaké smyšlené jméno např. vašeho klubu malé kopané.
  • můžete získat bonus v podobě dlouhodobé rezervace sedačky na budoucí hlavní západní tribuně stadionu. Při sponzorském daru na část hřiště v hodnotě minimálně 10 000 Kč získáte rezervaci konkrétního místa na 5 let a při sponzorském daru v hodnotě minimálně 20 000 Kč obdržíte rezervaci konkrétního místa na 10 let. Toto místo bude označeno vámi určeným jménem či firemním logem a bude vám při nákupu sezonní permanentky každoročně do určeného data přednostně rezervováno.
  • již od okamžiku rezervace bude vaše část hřiště označena vámi zvoleným jménem, přezdívkou nebo názvem firmy. Po dokončení výstavby stadionu bude u vchodu postavena velká tabule s plánem hřiště a vámi určené jméno či logo firmy bude pro všechny návštěvníky stadionu po mnoho let důkazem toho, že právě vy, či na poli uvedená firma, jste podpořili dobrou věc.

Jak na to?

Na plánku níže si vyberte políčko nebo políčka, která chcete sponzorovat. Vedle schématu přehledně uvidíte výši své podpory.

V registračním formuláři vyberte jednu z možností podle toho, jestli se do akce zapojujete jako jednotlivec, skupina nebo firma.

Pokud jste jednotlivec, vyplňte své skutečné jméno, adresu a email, do posledního políčka napište jméno nebo přezdívku, pod jakým chcete být na sponzorované ploše uvedeni. Po odeslání zkontrolujte emailovou schránku, obdržíte potvrzující email. V něm klikněte na odkaz, čímž dokončíte registraci a potvrdíte závaznou rezervaci části hřiště.

Pokud se do akce zapojujete jako skupina, vyplňte podobně jako u jednotlivce údaje za kontaktní osobu, kliknutím na tlačítko Přidat člena můžete přidávat libovolný počet dalších Votroků. U nich podobně jako u petice vyplňujete jen jméno a adresu. Nezapomeňte vyplnit jméno skupiny, které bude uvedené na sponzorované části hřiště. Po odeslání opět počkejte na potvrzovací email, kliknutím na odkaz dokončíte registraci a potvrdíte závaznou rezervaci.

Zapojujete-li se jako firma, vyplňte kontaktní údaje včetně názvu, pod kterým chcete být jako sponzor části hřiště uvedeni, v potvrzovacím emailu klikněte na odkaz, čímž registraci dokončíte. Emailem Vám bude doručena Smlouva o budoucí smlouvě darovací. Také jako firma můžete přidávat členy, například pokud se do akce zapojí zaměstnanci.

Závazné rezervace včetně výše uvedené smlouvy jsou platné do okamžiku předání stavby dodavateli. Pokud k tomuto nedojde do 30. 6. 2021, rezervace zaniká.

Certifikát obdržíte nejprve elektronicky do několika dnů od registrace, slavnostní certifikát dostanete v momentu převodu finančních prostředků.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů pište na adresu votrocisobe@fchk.cz.

JMÉNA REGISTROVANÝCH PATRONŮ ZOBRAZÍTE NAJETÍM KURZORU NAD ČERVENÉ POLÍČKO NA HŘIŠTI.

Nepřehlédněte

Reportáž

Hradec v MOL Cupu končí, nestačil na Budějovice

Historie

Poslední vítězství Votroků na plzeňské půdě

Aktuální zprávy

Vstupenky a doprava na utkání s Bohemians